Przeglą­daj najnowsze pub­likac­je

Rozwód

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

Rozwód

W toku postępowa­nia w spraw­ie o rozwód, sąd może również dokon­ać podzi­ału

Read More

Alimenty na rzecz dziecka w sprawie rozwodowej

Rozwód

W toku postępowa­nia roz­wodowego, jeżeli małżonkowie mają wspólne mało­let­nie dzieci,

Read More

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem w sprawie rozwodowej

Rozwód

W niek­tórych przy­pad­kach w wyroku roz­wodowym, oprócz orzeczenia roz­wodu, sąd jest

Read More

Ile kosztuje rozwód?

Rozwód

Kosz­ty postępowa­nia roz­wodowego w dużej mierze uza­leżnione są od dłu­goś­ci

Read More

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Pro­ce­du­ra

Jeżeli oso­ba, która zainicjowała postępowanie roz­wodowe, z jakiegokol­wiek powodu,

Read More

Czym różni się uprawdopodobnienie od udowodnienia?

Pro­ce­du­ra • One Com­ment

W pro­ce­durze cywilnej zasadą jest, że oso­ba, która z określonego fak­tu wywodzi

Read More
(Vis­it­ed 685 times, 2 vis­its today)
Close