Adwokat Głogów / Blog

Co to jest wspólność majątkowa?

Właściwe rozumienie, czym tak naprawdę jest wspólność majątkowa, ma zasadnicze znaczenia właściwie dla wszystkich kwestii związanych z podziałem majątku. Czym zatem jest wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa małżeńska jest to typ małżeńskiego ustroju majątkowego, który polega na tym, że przedmioty majątkowe w czasie trwania tego ustroju majątkowego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, stanowią majątek wspólny.

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o.:

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Co do zasady zatem zawarcie małżeństwa powoduje, że pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa.

Kiedy zawarcie małżeństwa nie spowoduje powstania wspólności majątkowej

Zawarcie małżeństwa nie spowoduje powstania między małżonkami wspólności majątkowej w następujących sytuacjach:

  1. gdy przyszli małżonkowie przed zawarciem małżeństwa zawrą umowę w formie aktu notarialnego, wyłączającą wspólność majątkową (tzw. intercyza),
  2. jeżeli jeden z małżonków jest ubezwłasnowolniony częściowo,
  3. jeżeli wobec jednego z małżonków ogłoszona została upadłość (art. 53 § 1 k.r.o.).


Data publikacji: 28 sierpnia, 2022
Bartosz Pręda
Autor:

Bartosz Pręda

Adwokat

Adwokat Głogów / Blog

Podział majątku - inne artykuły na blogu

Potrzebujesz pomocy prawnej ?

Sprawdź naszą ofertę konsultacji i wybierz opcję dostosowaną do Twoich potrzeb.