Adwokat Głogów / Blog

Jakie są rodzaje wspólności majątkowej?

Istnieją dwa rodzaje wspólności majątkowej między małżonkami. Jakie to rodzaje? Czym się różnią?

Wspólność majątkowa między małżonkami może być albo ustawowa albo umowna.

Wspólność ustawowa

Wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa (art. 31 § 1 k.r.o.), chyba że zachodzą ustawowe przeszkody do powstania wspólności ustawowej.

Przeszkodami do powstania wspólności ustawowej są:

  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków.

Wspólność umowna

Ustrój wspólności ustawowej małżonkowie mogą ustanowić w drodze umowy (art. 47 § 2 k.r.o.). Umowa taka zmienia dotychczasowy ustrój rozdzielności majątkowej albo ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej albo ograniczonej (w stosunku do wspólności ustawowej) i zastępuje go ustrojem wspólności ustawowej.

Data publikacji: 28 sierpnia, 2022
Bartosz Pręda
Autor:

Bartosz Pręda

Adwokat

Potrzebujesz pomocy prawnej ?

Sprawdź naszą ofertę konsultacji i wybierz opcję dostosowaną do Twoich potrzeb.