Rozwód

Wina małżonka w rozkładzie pożycia

Rozwód • One Comment

Jakie zachowa­nia małżon­ka uza­sad­ni­a­ją obciąże­nie go winą rozkładu poży­cia? Czym będzie skutkować orzecze­nie o winie?

Read More

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują?

Rozwód • One Comment

Po rozwodzie mogą przysługiwać ci alimenty od byłego małżonka. W jakich wypadkach? W jakiej wysokości? Przez jaki okres?...

Read More

Zgoda drugiego małżonka na rozwód — czy jest potrzebna?

Rozwód • One Comment

Nieraz można spotkać się z sytuacją, w której jeden z małżonków „odgraża” się drugiemu, że „za nic w świecie nie da mu...

Read More

Rozwód: kiedy rozkład pożycia jest trwały?

Rozwód 2 komentarze

Aby sąd mógł rozwiązać małżeńst­wo przez rozwód, musi stwierdz­ić, iż nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład poży­cia. Kiedy moż­na uznać, że rozkład poży­cia jest trwały?

Read More

Rozwód: kiedy rozkład pożycia jest zupełny?

Rozwód 2 komentarze

Jednym z warunków orzeczenia rozwodu jest zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Kiedy będziemy mieli do czynienia z taką...

Read More

Niedostatek – kiedy mamy z nim do czynienia?

Rozwód • One Comment

Co to jest niedostatek? Jak należy rozumieć to pojęcie? Jaki wpływ ma niedostatek na alimenty? ...

Read More
Close