Kontakt


Kancelaria

Mil-Jankows­ka Prę­da Adwokaci Spół­ka Part­ner­s­ka
ul. Szews­ka 7
67–200 Głogów

Telefon

666 580 580

Godziny pracy kancelarii

8:00 – 16:00
od poniedzi­ałku do piątku

Przejdź do strony kancelarii:

Aktu­al­nie jesteś na blogu tem­aty­cznym poświę­conym spra­wom roz­wodowym.

Więcej infor­ma­cji o kance­larii zna­jdziesz na stron­ie www kance­larii pod adresem: www.mjpadwokaci.pl