Adwokat Głogów - Sprawy karne

Sprawy karne

Sprawy karne

Bez względu na charakter zarzutów
- profesjonalna i bezkompromisowa obrona zawsze robi różnicę.

Adwokat Głogów / Sprawy karne

Sprawy karne - w czym możemy Ci pomóc?

Każdemu oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że z prawa tego każdy oskarżony powinien korzystać.

Realizując przysługujące naszym Klientom prawo do obrony aktywnie uczestniczymy we wszystkich etapach procesu karnego.

W oparciu o realia konkretnej sprawy i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dokonujemy oceny możliwych do osiągnięcia celów. Zestawiamy je z sytuacją osobistą naszego Klienta, uwzględniając również potencjalny wpływ wyroku karnego na jego życie.

Wszystko to służy przygotowaniu optymalnej taktyki obrony, którą następnie wdrażamy.

Adwokat Głogów / Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Adwokat Głogów / Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze

Adwokat Głogów / Sprawa karna przed sądem

Sprawa karna przed sądem

Adwokat Głogów / Wykonanie kary

Wykonanie kary

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie karnej ?

Sprawdź naszą ofertę konsultacji i wybierz opcję dostosowaną do Twoich potrzeb.