Zgoda drugiego małżonka na rozwód — czy jest potrzebna?

Zgoda małżonka na rozwód

Nier­az moż­na spotkać się z sytu­acją, w której jeden z małżonków „odgraża” się drugiemu, że „za nic w świecie nie da mu roz­wodu”. Czy rzeczy­wiś­cie zgo­da drugiego małżon­ka na rozwód jest potrzebna?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód