“Trwały rozkład pożycia” — kiedy występuje?

Trwały rozkład pożycia

Aby sąd mógł rozwiązać małżeńst­wo przez rozwód, musi stwierdz­ić, iż nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład poży­cia. Kiedy moż­na uznać, że rozkład poży­cia jest trwały?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód